MILJØANSVAR

Miljøutfordringer som klimaendring og mangel på råstoffer angår oss alle. Vi tar disse truslene på alvor og vi utvikler våre produkter og arbeidsmåter under hensyn til dem. Effektiv bruk av materialer samt bærbar utvikling og miljøbevissthet geleider våre beslutningstakingsprosesser.

Vi ønsker å opptre på en slik måte som for vår del hjelper til å medvirke til at trygge og sunne levekår kan tilbys også til de kommende generasjoner.

Karbonfotavtrykk og miljøpåvirking i alle komponenter som brukes for å produsere Module-rom, blir tatt hensyn til allerede fra designfasen av.

Vårt mål er å utforme og produsere våre produkter av så trygge, bærekraftige og fornybare materialer og komponenter som mulig som kan resirkuleres. Vi resirkulerer alt av fornybart materiale og sikter kontinuerlig til å minske avfallsmengden.

I produktutviklingen satser vi på miljøvennlighet og energieffektivitet. Fordi en bemerkelsesverdig del av Module-rommenes karbonfotavtrykk oppstår under produksjon av råmaterialer, har vi bundet oss til å samarbeide med slike materialprodusenter og partnere som deler felles verdier. Sammen utvikler vi løsninger med positive miljøpåvirkninger gjennom hele produksjonskjeden.

Vi anvender en prosess for grønn transport som har som mål å minimere karbonfotavtrykket. Med hjelp av et velutviklet lagersystem unngår vi unødvendig transport.

Modules miljømål på lang sikt:

  • Minske karbonfotavtrykket av Module-rom
  • Støtte bærekraftig utvikling og forbedre miljøeffektivitet

Module-rom produseres med 30 års erfaring i å fullføre tusener av arbeidsmiljøer.

Cookie settings

Essential cookies

These cookies are necessary for the technical operation of our website and cannot be switched off. Functional cookies are critical for such abilities as browsing and using the features of our website.

Analytics

These cookies only collect anonymous information about how our website is used. Analytics cookies help us to measure and analyse how our website is working. For example, we use these cookies to determine which website content is popular, and to ensure that visitors find content that is relevant to them. The information collected is statistical data and cannot be used to identify individuals. You may nevertheless opt out of these cookies at any time.

Targeting and advertising cookies

We may use these cookies for such purposes as enhancing the relevance and interest of the advertising that you view. Cookies may also help to make the content of our website more interesting to you. Information gathering is based on the unique identifiers of your browser or device. You may opt out of these cookies at any time.