Module Hygieniekolleksjon

Module Hygieniekolleksjonens tilbaketrekningsrom er utrustet med et automatisk UVC-desinfiseringssystem som i løpet av fem minutter fjerner 99,9 % av virus og bakterier – inkludert SARS CoV-2-koronavirus.

De selvdesinfiserende rommene tilbyr trygge rammer for effektivt arbeid og konsentrasjon for hver bruker, ved hvert brukstilfelle.

Rommene har en laminær luftstrøm som presser virus i aerosoler, som stammer fra for eksempel nys eller åndedrag, raskt mot golvnivået slik at de ikke blir svevende i luften inne i rommet. Derfor er risikoen for virus- eller bakteriesmitte i Module Hygieniekolleksjons rom vesentlig lavere også når det er flere personer samtidig inne i rommet.

Kolleksjonens hDuo- og hTeam-rom har utmerket lydisolering og akustikk, effektiv ventilasjon og indirekte belysning som ikke skaper refleksjoner. Rommene gjør det mulig å ha suksess i arbeidet ved å tilby privatsfære og arbeidsro for å arbeide effektivt. Den laminære luftstrømmen og det automatiske UVC-desinfiseringssystemet gjør rommet til en virus- og bakteriefri boble som øker sikkerheten i arbeidsomgivelsene ved å hindre sykdomssmitten samt minsker sykefraværet.

PRODUKTER

hDuo

Selvdesinfiserende, lydisolert arbeidsrom for oppgaver som krever konsentrasjonsro, for pararbeid samt videomøter.

LES MER

hTeam

Effektivt lydisolert, automatisk desinfiserende rom for effektivt arbeid, distansemøter eller møter for 2–4 personer.

LES MER

TRYGT, DESINFISERT ARBEIDSROM FOR HVER BRUKER

Tilbaketrekningsrom i Module Hygieniekolleksjon har et automatisk desinfiseringssystem basert på UVC-lys, som rengjør rommet etter hvert brukstilfelle på minst seks minutter.

Studiene bekrefter at UVC-lys effektivt fjerner RNA-en i virus, og dette hindrer virus fra å formere og spre seg. Metoden har allerede blitt brukt i 40 år for å destruere virus og bakterier i luften, på overflater, på gjenstander og i vannet.

UVC-desinfiseringen tar fem minutter og fjerner virus og bakterier med 99,9 % sikkerhet – inkludert SARS Cov-2-koronavirus.

FUNKSJON OG BRUKSSIKKERHET VED DET AUTOMATISKE UVC-DESINFISERINGSSYSTEMET

Rommene i Module Hygieniekolleksjonen er utrustet med et lyspanel som forteller hvilken status desinfiseringen er i:

  • Grønt lys: Rommet er desinfisert og klar til å brukes.
  • Gult lys: Desinfiseringen startes snart.
  • Rødt lys: Rommet desinfiseres, vent til lyset blir grønt.

Rommene er utrustet med sensorer som måler varigheten av brukstilfeller. Desinfiseringsbehovet oppfylles når rommet har vært i uavbrutt bruk i minst seks minutter.

Når desinfiseringsbehovet er oppfylt, startes det automatiske UVC-desinfiseringssystemet fem minutter etter at det forrige brukstilfellet ble avsluttet. Desinfiseringssystemet startes ikke når det er folk i tilbaketrekningsrommet.

Bevegelsessensorer i rommet observerer kontinuerlig om tilbaketrekningsrommet er i bruk eller ikke. Når rommet har vært tomt og døren stengt i fem minutter etter bruk, startes desinfiseringen. Desinfiseringen tar fem minutter, og etter det er rommet klar til den neste brukeren.

Den effektive UVC-desinfiseringen destruerer 99,9 % av eventuelle virus og bakterier i rommet. UVC-lys som brukes i desinfiseringen (bølgelengde 254 nm) er ikke-ozonifiserende.

UVC-lys trenger ikke gjennom Module-rommenes konstruksjon eller materialer, hvilket betyr at lyset bare påvirker innsiden av tilbaketrekningsrommet.

  • Rommet er laget av materialer som hindrer UVC-lyset fra å trenge gjennom.
  • Glassveggene er av laminert glass som ikke slipper UVC-lys gjennom.
  • Døren og dørkarmen er dobbelfalset.
  • Desinfiseringssystemet settes ikke i gang når rommet er i bruk.
  • Hvis tilbaketrekningsrommets dør åpnes midt i desinfiseringen avbrytes desinfiseringssyklusen automatisk.
MER INFORMASJON

Heilingloh et al.: Susceptibility of SARS-CoV-2 to UV irradiation (PDF)

U.S. FDA UV Lights and Lamps: Ultraviolet-C Radiation, Disinfection and Coronavirus

PRODUKTER

hDuo

Selvdesinfiserende, lydisolert arbeidsrom for oppgaver som krever konsentrasjonsro, for pararbeid samt videomøter.

LES MER

hTeam

Effektivt lydisolert, automatisk desinfiserende rom for effektivt arbeid, distansemøter eller møter for 2–4 personer.

LES MER