Tips for sammenligning av stillerom

Midt i støyende omgivelser skaper de lydisolerte stillerommene rolige oaser der man kan konsentrere og arbeide effektivt.

I de åpne lokalene savner man stillerom først og fremst for å øke konsentrasjonsroen. Telefonbåser, forhandlingsrom, arbeidsrom for selvstendig arbeid og hvilerom svarer alle til ulike behov.

På markedet fins det stillerom fra flere ulike produsenter. Før man bestemmer seg for et, lønner det seg å sammenligne de ulike alternativene i ro og fred, fordi bruksopplevelse og rommets egenskaper bestemmer hvor velegnet rommet er for det avsette bruksformålet.

Vi har satt sammen noen punkter som det er lurt å ta hensyn til når man velger et stillerom.

  1. Hva slags rom og hvilke behov dekker man med stillerommet?
  2. Hva slags egenskaper bør stillerommet ha?
  3. Hvordan er det å bruke rommet og være inne i det?
  4. Har stillerommet lang levetid og er trygt å bruke?
Bakgrunn for anskaffelse av stillerom

1. HVA SLAGS ROM OG HVILKE BEHOV DEKKER MAN MED STILLEROMMET?

Et stillerom av høy kvalitet kan brukes til mye, for eksempel som telefonbås, samtalerom eller et rom for å roe seg ned, både i kontor, sykehus, skoler og i andre offentlige rom.

STØRRELSE, ANTALL OG PLASSERING AV STILLEROM

Den viktigste fase i å velge et stillerom er å definere et klart bruksformål. Det er lurt å spørre rommets fremtidige brukere om utfordringene knyttet til arbeidsmiljøet, slik at det valgte stillerommet kommer til å tilsvare deres behov og dermed hjelpe i å forbedre forutsetningene for suksess i arbeidet.

Det mest typiske bruksformålet er å svare til akutte og individuelle behov ved å øke privatsfæren, forbedre konsentrasjonsro eller tilby omgivelser til slikt arbeid som det ikke finnes støtte for i arbeidsomgivelsene uten å kunne trekke seg tilbake til et separat rom. Derfor er ett stillerom sjeldent nok til å dekke behovene til en stor brukergruppe.

Det samme rommet kan likevel svare til meget ulike behov hvis størrelsen på stillerommet egner seg både for pararbeid, distansmøter og samtaler. Det er lurt også å vurdere hvor i arbeidsomgivelsene rommet skal plasseres. Da kan man i beste fall for eksempel optimere plassering av stillerommets glassvegger eller bestemme hengselplasseringen slik at de passer til rommet. Ved å ta hensyn til disse elementene får man et rom som er enkelt å bruke og som glir best mulig inn i omgivelsene.

MODULE-STILLEROM FOR ULIKE BEHOV

I Module-kolleksjonen finner du stillerom for effektivt arbeid både individuelt og i team, for møter på distanse, men også for konsentrasjon. Den fleksible kolleksjonen med tre ulike størrelser passer til ulike behov – i tillegg kan Module Team-stillerommet ved behov forstørres slik at det blir til et møterom for over fire personer.

I tillegg til ulike størrelsesalternativer kan Module-rommene skreddersys til å passe til ethvert miljø. Hvilke vegger som er glassvegger og på hvilken side som døren være hengslet kan endres.

Module-rommenes tidløse skandinaviske design egner seg til mange ulike miljøer og tåler både blikk og bruk.

SOLO

DUO

TEAM

Egenskaper

2. HVA SLAGS EGENSKAPER BØR STILLEROMMET HA?

LYDISOLERING

En av de viktigste egenskapene for stillerom er tilstrekkelig lydisolering. Et rom som er dårlig lydisolert tilbyr brukeren verken privatsfære eller ro.

Stillerommet bør stenge samtalelydene enten ut eller inn, avhengig av rommets bruksformål. Et stillerom med gode lydisoleringsevner kan fleksibelt brukes til ulike formål, for eksempel både som konsentrasjons- og møterom. Derfor bør lydisoleringen være av tilstrekkelig høy kvalitet i begge retninger.

I tillegg til lydisolering bør man før en eventuell kjøpeavgjørelse legge merke til rommets akustikk. Særlig et stillerom som skal brukes som telefonsamtale- eller møterom bør være optimalt for fjernmøter og ha en tilstrekkelig myk akustikk. Hvis en medarbeider som sitter i nærheten av stillerommet, forstyrres av lydene fra telefonbåsen, er ikke rommet egnet for det planlagte bruksformålet.

MODULE-ROM MED UTMERKET AKUSTIKK

Module-stillerom er designet på premisser fra velfungerende akustikk og effektiv lydisolering. De skråe veggflatene gir et akustisk behagelig arbeidsmiljø med myke lyder.

Module-rommene som effektivt demper bakgrunnsstøy fra kontoret, er blant de mest effektive på markedet når det gjelder lydisolering. Stillerommenes naturlige materialer og glassoverflater skaper lydisolering av høy kvalitet som stenger lyder fra omgivelsene ute fra stillerommet, noe som gjør det mulig å konsentrere uten avbrudd.

TILPASNINGSMULIGHETER

Det moderne kontormiljøet utvikler seg stadig med sine brukere. Endringsfleksibilitet gjør det mulig å foreta raske endringer, når lokalenes funksjoner og rombrukernes behov endres.

På sitt beste tjener stillerommet rombrukerne også når omgivelser og behov endres. Derfor bør du prøve å tenke på fremtidige behov på forhånd og vurdere hvor stort rom og hvilke romegenskaper det sannsynligvis kommer til å bli behov for om noen år. Kan stillerommet ved behov flyttes til et annet område i lokalene?

Når man flytter på stillerom er det viktig å forsikre seg om at man også i den nye plasseringen kommer til å ha tilstrekkelig med plass rundt rommet og at tilgangen til rommet er lett og smidig.

Innredning i et fleksibelt stillerom kan byttes ut. Det er lett å endre på atmosfæren i rommet for eksempel ved å bytte en tradisjonell bordgruppe mot lenestoler. Møbleringen er også en smart måte å geleide rombrukere: en sofagruppe oppmuntrer til å bruke rommet mer som et samtalerom enn som rom for individuelt arbeid.

Et stillerom er spesielt langvarig når også størrelsen på rommet kan endres etter fremtidige behov.

MODULE-ROM SOM KAN TILPASSES

Module-rommene er lette å omplassere: stillerommet kan enkelt flyttes fra et sted til annet med en jekktralle. Ved behov kan Module-rommet også demonteres og settes opp på nytt for eksempel ved flytting.

Fremtidige behov kan forutses ved å velge størrelsen på Module-rom: for ulike behov er det tre ulike størrelser tilgjengelig. I tillegg kan Module Team-rom for fire personer ved behov knyttes sammen med Module Duo-rom, og da vil stillerommet ha god plass for møter for over fire personer om gangen.

STRØM, TILKOBLINGER OG FORBINDELSER

Ofte legger man merke til hvor viktig strøm- og USB-tilkoblinger eller nettforbindelser er først når de ikke fungerer eller ikke eksisterer. Som oftest går man til et stillerom for å snakke med den andre, enten ansikt til ansikt, i en videokonferanse eller via telefon, eller for å finne ro til å konsentrere seg om arbeidet. Uansett bruksformålet bør stillerommet ha tilstrekkelig med tilkoblinger og strømuttak for å kunne ladde arbeidverktøyets batterier.

Velfungerende forbindelser som gjør rommet til et hensiktsmessig sted, er essensielle forutsetninger for å kunne arbeide i et stillerom. Rommet får ikke være isolert slik at telefonens signal eller nettforbindelsen blir forstyrret.

Ved valg av rom bør du også legge merke til energieffektiviteten: det rimeligste og mest miljøvennlige alternativet er å velge et stillerom som forbruker strøm bare når rommet blir brukt.

FUNKSJONELT MODULE-ROM

Module-rom som man kan trekke seg tilbake til for å møte andre eller finne seg konsentrasjon, inneholder hensiktsmessig antall strømuttak og USB-porter. Stillerommene er designet for å støtte arbeid: til tross for en effektiv lydisolering fungerer både telefon og nettforbindelser like godt inne i Module-rommet som utenfor. Alle tilkoblingene kan ved behov også skiftes, noe som forlenger stillerommets levetid enda mer.

Alle rommene i Module-kolleksjonen er energieffektive, de bruker ikke strøm til unødvendig belysning eller ventilasjon når rommet står tomt.

Bruksopplevelse

3. HVORDAN ER DET Å BRUKE ROMMET OG VÆRE INNE I DET?

BRUKSOPPLEVELSE

Når man ikke forstyrres av slamrende dører, når det er frisk luft også under en lengre telefonsamtale, og når akustikken er i orden og belysningen ikke skaper refleksjoner på dataskjermen, er stillerommet behagelig og ukomplisert å bruke. Et velfungerende rom er en helhet skapt av små detaljer, og det er disse som den hverdagslige brukeropplevelsen består av.

Det er viktig å innrede stillerommet slik at innredningen tilsvarer bruksbehovet – et forhandlingsrom er innredet på en meget annerledes måte enn et arbeidsrom for individuelt arbeid. Ugjennomsiktige hele vegger er sjeldent en god løsning, fordi romfølelsen, brukervennligheten og brukskomforten lider av det.

VENTILASJON OG BELYSNING

Hvor godt ventilasjonen i arbeidslokalene fungerer, påvirker årvåkenheten og konsentrasjonsevnen betydelig. I små stillerom som brukes effektivt, settes den effektive ventilasjonen på prøve hver dag. I frisk luft tenker man kvikkere og det er lettere og holde seg årvåken.

Også stillerommets belysning er det lurt å legge merke til. Hvis rommet ofte anvendes for å arbeide ved dataskjermer, bør ikke belysningen i rommet skape forstyrrende refleksjoner på skjermene. Belysningen må likevel være tilstrekkelig klar for samtaler og videomøter. En godt designet og rettet belysning i stillerommet gjør det mulig å anvende rommet på mangsidige måter.

MODULE-ROMMENE ER DESIGNET FOR EFFEKTIVT ARBEID

Module-rommenes effektive ventilasjon gjør det mulig å holde lengre møter i stillerommet uten at verken luftkvalitet eller årvåkenhet går ned. En bevegelsessensor sørger for at ventilasjonssystem og belysning startes når stillerommet er i bruk. Ventilasjonssystemet er stillegående og forstyrrer ikke arbeidet verken inne i rommet eller utenfor det.

Den indirekte LED-belysningen fra taket blender ikke og skaper ikke refleksjoner, noe som muliggjør effektivt arbeid i alle stillerom, uansett størrelsen. Fargetemperaturen på stillerommenes belysning er 4200 K.

Module-rommene kan innredes til å dekke utallige forskjellige bruksformål.

Holdbarhet og sikkerhet

4. HAR STILLEROMMET LANG LEVETID OG ER TRYGT Å BRUKE?

KVALITET OG GARANTI

Et stillerom av høy kvalitet tåler å bli flyttet fra et sted til et annet.

I et fleksibelt arbeidsmiljø kan det av og til oppstå behov for å endre på plassering av et stillerom. Hvis stillerommet kan demonteres og settes opp på nytt mange ganger uten at rommets bruksegenskaper påvirkes, er det også enkelt å flytte rommet fra en etasje eller bygning til en annen.

Et høykvalitets stillerom er også trygt å bruke. Det er også lurt å legge merke til for eksempel hvor enkelt det er å rengjøre overflatene.

Et stillerom som kan vedholdes har lang levetid. I tillegg til vedlikehold i jevne intervaller er det lurt å forsikre seg om rommets strømuttak, tilkoblinger og andre deler kan skiftes ut. Et rom med lang levetid som kan vedlikeholdes er også sett fra et miljøperspektiv et bærekraftig valg. Allerede i kjøpefasen kan man ta hensyn til materialenes eventuelle gjenbruk og resirkulering. Den tidløse stilen forsikrer at stillerommet glir i ett med omgivelsene og tilpasser seg til endringene i arbeidsmiljøet.

HØYKVALITETS MODULE-ROM

Module-rommene, høyklasses produkter av kvalitetsmaterialer, produseres i Muotolevy-fabrikken i Nummela, Finland. Alle trematerialene som anvendes i Module-rommene er PEFC- eller FSC-sertifiserte, og alle materialene som brukes i produksjonen kan gjenvinnes.

Vedlikehold av stillerom samt allment renhold hjelper til å opprettholde høykvalitets Module-brukeropplevelse i mange år. Forbruksdelene i Module-stillerom, som for eksempel LED-lys, strømuttak og -deler samt hengsler og lås, har to års garanti.

Last ned gratis håndbok for et godt arbeidsmiljø: Plasseringsguide for stillerom

Med hjelp av stillerom er til og med raske romendringer lette og rimelige å utføre, og kontoret er enkelt å utvikle kontinuerlig.

Vi har samlet en guide som inneholder nødvendig informasjon om valg og plassering av stillerom. Last ned guiden!

Cookie settings

Essential cookies

These cookies are necessary for the technical operation of our website and cannot be switched off. Functional cookies are critical for such abilities as browsing and using the features of our website.

Analytics

These cookies only collect anonymous information about how our website is used. Analytics cookies help us to measure and analyse how our website is working. For example, we use these cookies to determine which website content is popular, and to ensure that visitors find content that is relevant to them. The information collected is statistical data and cannot be used to identify individuals. You may nevertheless opt out of these cookies at any time.

Targeting and advertising cookies

We may use these cookies for such purposes as enhancing the relevance and interest of the advertising that you view. Cookies may also help to make the content of our website more interesting to you. Information gathering is based on the unique identifiers of your browser or device. You may opt out of these cookies at any time.