Tips for sammenligning av tilbaketrekningsrom

Midt i støyende omgivelser skaper de lydisolerte tilbaketrekningsrommene rolige oaser der man kan konsentrere og arbeide effektivt.

I de åpne lokalene savner man tilbaketrekningsrom først og fremst for å øke konsentrasjonsroen. Telefonbåser, forhandlingsrom, arbeidsrom for selvstendig arbeid og hvilerom svarer alle til ulike behov.

På markedet fins det tilbaketrekningsrom fra flere ulike produsenter. Før man bestemmer seg for et, lønner det seg å sammenligne de ulike alternativene i ro og fred, fordi bruksopplevelse og rommets egenskaper bestemmer hvor velegnet rommet er for det avsette bruksformålet.

Vi har satt sammen noen punkter som det er lurt å ta hensyn til når man velger et tilbaketrekningsrom.

  1. Hva slags rom og hvilke behov dekker man med tilbaketrekningsrommet?
  2. Hva slags egenskaper bør tilbaketrekningsrommet ha?
  3. Hvordan er det å bruke rommet og være inne i det?
  4. Har tilbaketrekningsrommet lang levetid og er trygt å bruke?
Bakgrunn for anskaffelse av tilbaketrekningsrom

1. HVA SLAGS ROM OG HVILKE BEHOV DEKKER MAN MED TILBAKETREKNINGSROMMET?

Et tilbaketrekningsrom av høy kvalitet kan brukes til mye, for eksempel som telefonbås, samtalerom eller et rom for å roe seg ned, både i kontor, sykehus, skoler og i andre offentlige rom.

STØRRELSE, ANTALL OG PLASSERING AV TILBAKETREKNINGSROM

Den viktigste fase i å velge et tilbaketrekningsrom er å definere et klart bruksformål. Det er lurt å spørre rommets fremtidige brukere om utfordringene knyttet til arbeidsmiljøet, slik at det valgte tilbaketrekningsrommet kommer til å tilsvare deres behov og dermed hjelpe i å forbedre forutsetningene for suksess i arbeidet.

Det mest typiske bruksformålet er å svare til akutte og individuelle behov ved å øke privatsfæren, forbedre konsentrasjonsro eller tilby omgivelser til slikt arbeid som det ikke finnes støtte for i arbeidsomgivelsene uten å kunne trekke seg tilbake til et separat rom. Derfor er ett tilbaketrekningsrom sjeldent nok til å dekke behovene til en stor brukergruppe.

Det samme rommet kan likevel svare til meget ulike behov hvis størrelsen på tilbaketrekningsrommet egner seg både for pararbeid, distansmøter og samtaler. Det er lurt også å vurdere hvor i arbeidsomgivelsene rommet skal plasseres. Da kan man i beste fall for eksempel optimere plassering av tilbaketrekningsrommets glassvegger eller bestemme hengselplasseringen slik at de passer til rommet. Ved å ta hensyn til disse elementene får man et rom som er enkelt å bruke og som glir best mulig inn i omgivelsene.

MODULE-TILBAKETREKNINGSROM FOR ULIKE BEHOV

I Module-kolleksjonen finner du tilbaketrekningsrom for effektivt arbeid både individuelt og i team, for møter på distanse, men også for konsentrasjon. Den fleksible kolleksjonen med tre ulike størrelser passer til ulike behov – i tillegg kan Module Team-tilbaketrekningsrommet ved behov forstørres slik at det blir til et møterom for over fire personer.

I tillegg til ulike størrelsesalternativer kan Module-rommene skreddersys til å passe til ethvert miljø. Hvilke vegger som er glassvegger og på hvilken side som døren være hengslet kan endres.

Module-rommenes tidløse skandinaviske design egner seg til mange ulike miljøer og tåler både blikk og bruk.

SOLO

DUO

TEAM

Egenskaper

2. HVA SLAGS EGENSKAPER BØR TILBAKETREKNINGSROMMET HA?

LYDISOLERING

En av de viktigste egenskapene for tilbaketrekningsrom er tilstrekkelig lydisolering. Et rom som er dårlig lydisolert tilbyr brukeren verken privatsfære eller ro.

Tilbaketrekningsrommet bør stenge samtalelydene enten ut eller inn, avhengig av rommets bruksformål. Et tilbaketrekningsrom med gode lydisoleringsevner kan fleksibelt brukes til ulike formål, for eksempel både som konsentrasjons- og møterom. Derfor bør lydisoleringen være av tilstrekkelig høy kvalitet i begge retninger.

I tillegg til lydisolering bør man før en eventuell kjøpeavgjørelse legge merke til rommets akustikk. Særlig et tilbaketrekningsrom som skal brukes som telefonsamtale- eller møterom bør være optimalt for fjernmøter og ha en tilstrekkelig myk akustikk. Hvis en medarbeider som sitter i nærheten av tilbaketrekningsrommet, forstyrres av lydene fra telefonbåsen, er ikke rommet egnet for det planlagte bruksformålet.

MODULE-ROM MED UTMERKET AKUSTIKK

Module-tilbaketrekningsrom er designet på premisser fra velfungerende akustikk og effektiv lydisolering. De skråe veggflatene gir et akustisk behagelig arbeidsmiljø med myke lyder.

Module-rommene som effektivt demper bakgrunnsstøy fra kontoret, er blant de mest effektive på markedet når det gjelder lydisolering. Tilbaketrekningsrommenes naturlige materialer og glassoverflater skaper lydisolering av høy kvalitet som stenger lyder fra omgivelsene ute fra tilbaketrekningsrommet, noe som gjør det mulig å konsentrere uten avbrudd.

TILPASNINGSMULIGHETER

Det moderne kontormiljøet utvikler seg stadig med sine brukere. Endringsfleksibilitet gjør det mulig å foreta raske endringer, når lokalenes funksjoner og rombrukernes behov endres.

På sitt beste tjener tilbaketrekningsrommet rombrukerne også når omgivelser og behov endres. Derfor bør du prøve å tenke på fremtidige behov på forhånd og vurdere hvor stort rom og hvilke romegenskaper det sannsynligvis kommer til å bli behov for om noen år. Kan tilbaketrekningsrommet ved behov flyttes til et annet område i lokalene?

Når man flytter på tilbaketrekningsrom er det viktig å forsikre seg om at man også i den nye plasseringen kommer til å ha tilstrekkelig med plass rundt rommet og at tilgangen til rommet er lett og smidig.

Innredning i et fleksibelt tilbaketrekningsrom kan byttes ut. Det er lett å endre på atmosfæren i rommet for eksempel ved å bytte en tradisjonell bordgruppe mot lenestoler. Møbleringen er også en smart måte å geleide rombrukere: en sofagruppe oppmuntrer til å bruke rommet mer som et samtalerom enn som rom for individuelt arbeid.

Et tilbaketrekningsrom er spesielt langvarig når også størrelsen på rommet kan endres etter fremtidige behov.

MODULE-ROM SOM KAN TILPASSES

Module-rommene er lette å omplassere: tilbaketrekningsrommet kan enkelt flyttes fra et sted til annet med en jekktralle. Ved behov kan Module-rommet også demonteres og settes opp på nytt for eksempel ved flytting.

Fremtidige behov kan forutses ved å velge størrelsen på Module-rom: for ulike behov er det tre ulike størrelser tilgjengelig. I tillegg kan Module Team-rom for fire personer ved behov knyttes sammen med Module Duo-rom, og da vil tilbaketrekningsrommet ha god plass for møter for over fire personer om gangen.

STRØM, TILKOBLINGER OG FORBINDELSER

Ofte legger man merke til hvor viktig strøm- og USB-tilkoblinger eller nettforbindelser er først når de ikke fungerer eller ikke eksisterer. Som oftest går man til et tilbaketrekningsrom for å snakke med den andre, enten ansikt til ansikt, i en videokonferanse eller via telefon, eller for å finne ro til å konsentrere seg om arbeidet. Uansett bruksformålet bør tilbaketrekningsrommet ha tilstrekkelig med tilkoblinger og strømuttak for å kunne ladde arbeidverktøyets batterier.

Velfungerende forbindelser som gjør rommet til et hensiktsmessig sted, er essensielle forutsetninger for å kunne arbeide i et tilbaketrekningsrom. Rommet får ikke være isolert slik at telefonens signal eller nettforbindelsen blir forstyrret.

Ved valg av rom bør du også legge merke til energieffektiviteten: det rimeligste og mest miljøvennlige alternativet er å velge et tilbaketrekningsrom som forbruker strøm bare når rommet blir brukt.

FUNKSJONELT MODULE-ROM

Module-rom som man kan trekke seg tilbake til for å møte andre eller finne seg konsentrasjon, inneholder hensiktsmessig antall strømuttak og USB-porter. Tilbaketrekningsrommene er designet for å støtte arbeid: til tross for en effektiv lydisolering fungerer både telefon og nettforbindelser like godt inne i Module-rommet som utenfor. Alle tilkoblingene kan ved behov også skiftes, noe som forlenger tilbaketrekningsrommets levetid enda mer.

Alle rommene i Module-kolleksjonen er energieffektive, de bruker ikke strøm til unødvendig belysning eller ventilasjon når rommet står tomt.

Bruksopplevelse

3. HVORDAN ER DET Å BRUKE ROMMET OG VÆRE INNE I DET?

BRUKSOPPLEVELSE

Når man ikke forstyrres av slamrende dører, når det er frisk luft også under en lengre telefonsamtale, og når akustikken er i orden og belysningen ikke skaper refleksjoner på dataskjermen, er tilbaketrekningsrommet behagelig og ukomplisert å bruke. Et velfungerende rom er en helhet skapt av små detaljer, og det er disse som den hverdagslige brukeropplevelsen består av.

Det er viktig å innrede tilbaketrekningsrommet slik at innredningen tilsvarer bruksbehovet – et forhandlingsrom er innredet på en meget annerledes måte enn et arbeidsrom for individuelt arbeid. Ugjennomsiktige hele vegger er sjeldent en god løsning, fordi romfølelsen, brukervennligheten og brukskomforten lider av det.

VENTILASJON OG BELYSNING

Hvor godt ventilasjonen i arbeidslokalene fungerer, påvirker årvåkenheten og konsentrasjonsevnen betydelig. I små tilbaketrekningsrom som brukes effektivt, settes den effektive ventilasjonen på prøve hver dag. I frisk luft tenker man kvikkere og det er lettere og holde seg årvåken.

Også tilbaketrekningsrommets belysning er det lurt å legge merke til. Hvis rommet ofte anvendes for å arbeide ved dataskjermer, bør ikke belysningen i rommet skape forstyrrende refleksjoner på skjermene. Belysningen må likevel være tilstrekkelig klar for samtaler og videomøter. En godt designet og rettet belysning i tilbaketrekningsrommet gjør det mulig å anvende rommet på mangsidige måter.

MODULE-ROMMENE ER DESIGNET FOR EFFEKTIVT ARBEID

Module-rommenes effektive ventilasjon gjør det mulig å holde lengre møter i tilbaketrekningsrommet uten at verken luftkvalitet eller årvåkenhet går ned. En bevegelsessensor sørger for at ventilasjonssystem og belysning startes når tilbaketrekningsrommet er i bruk. Ventilasjonssystemet er stillegående og forstyrrer ikke arbeidet verken inne i rommet eller utenfor det.

Den indirekte LED-belysningen fra taket blender ikke og skaper ikke refleksjoner, noe som muliggjør effektivt arbeid i alle tilbaketrekningsrom, uansett størrelsen. Fargetemperaturen på tilbaketrekningsrommenes belysning er 4200 K.

Module-rommene kan innredes til å dekke utallige forskjellige bruksformål.

Holdbarhet og sikkerhet

4. HAR TILBAKETREKNINGSROMMET LANG LEVETID OG ER TRYGT Å BRUKE?

KVALITET OG GARANTI

Et tilbaketrekningsrom av høy kvalitet tåler å bli flyttet fra et sted til et annet.

I et fleksibelt arbeidsmiljø kan det av og til oppstå behov for å endre på plassering av et tilbaketrekningsrom. Hvis tilbaketrekningsrommet kan demonteres og settes opp på nytt mange ganger uten at rommets bruksegenskaper påvirkes, er det også enkelt å flytte rommet fra en etasje eller bygning til en annen.

Et høykvalitets tilbaketrekningsrom er også trygt å bruke. Det er også lurt å legge merke til for eksempel hvor enkelt det er å rengjøre overflatene.

Et tilbaketrekningsrom som kan vedholdes har lang levetid. I tillegg til vedlikehold i jevne intervaller er det lurt å forsikre seg om rommets strømuttak, tilkoblinger og andre deler kan skiftes ut. Et rom med lang levetid som kan vedlikeholdes er også sett fra et miljøperspektiv et bærekraftig valg. Allerede i kjøpefasen kan man ta hensyn til materialenes eventuelle gjenbruk og resirkulering. Den tidløse stilen forsikrer at tilbaketrekningsrommet glir i ett med omgivelsene og tilpasser seg til endringene i arbeidsmiljøet.

HØYKVALITETS MODULE-ROM

Module-rommene, høyklasses produkter av kvalitetsmaterialer, produseres i Muotolevy-fabrikken i Nummela, Finland. Alle trematerialene som anvendes i Module-rommene er PEFC- eller FSC-sertifiserte, og alle materialene som brukes i produksjonen kan gjenvinnes.

Vedlikehold av tilbaketrekningsrom samt allment renhold hjelper til å opprettholde høykvalitets Module-brukeropplevelse i mange år. Forbruksdelene i Module-tilbaketrekningsrom, som for eksempel LED-lys, strømuttak og -deler samt hengsler og lås, har to års garanti.

Last ned gratis håndbok for et godt arbeidsmiljø: Plasseringsguide for tilbaketrekningsrom

Med hjelp av tilbaketrekningsrom er til og med raske romendringer lette og rimelige å utføre, og kontoret er enkelt å utvikle kontinuerlig.

Vi har samlet en guide som inneholder nødvendig informasjon om valg og plassering av tilbaketrekningsrom. Last ned guiden!