Tommelfingerregler for valg av passende stillerom

Liten telefonbås eller større samtalerom?

I prosessen med å velge et stillerom i passelig størrelse, å innrede og plassere det er det lurt å begynne med å definere et tydelig bruksformål for rommet. Ta først kontakt med de ansatte eller andre som skal bruke rommet og spør dem om hvilke utfordringer som knyttes med de nåværende lokalitetene og hvilke bruksbehov de har. Hva slags rom ville støtte deres arbeid og arbeidsprosesser?

Det største problemet med felles arbeidsrom er ofte manglende arbeidsro. Hvis storparten av arbeidere utfører selvstendig tenkearbeid i et åpent rom, bør stillerommene støtte diskusjoner og arbeid sammen med andre. Når det fins et rom man kan trekke seg tilbake til for å diskutere og samtale med andre, roer det felles arbeidsmiljøet seg ned og gjør det igjen mulig å fordype seg konsentrert i sitt arbeid. Hvis man derimot stort sett arbeider i lag i de felles arbeidslokalene, er det behov for stillerom der man kan utføre intensivt tankearbeid og ta telefonsamtaler som krever privatsfære.

Et stillerom med fleksibel størrelse for flere personer kan hjelpe til å samtidig løse mange problemer knyttet til bruk av felles lokaler. Et tilbaketrekkelserom for to kan ved behov fungere for eksempel som en telefonbås, stille arbeidsrom eller samtalerom.

Hvor mange rom?

Ett stillerom er sjeldent nok til å dekke behovene av en stor brukergruppe. Behovet for å bruke stillerom oppstår ofte akutt. De felles arbeidslokalene roer seg best ned når en rask telefonsamtale eller forhandling med en arbeidskollega kan enkelt flyttes borte fra det åpne rommet. Derfor skal rommene være raskt tilgjengelige og det bør være nok av dem.

Tommelfingerregelen for antall rom er én telefonbås per fem ansatte, og ett stille rom eller samtalerom per ti ansatte.

Det passelige antallet stillerom varierer etter situasjon, så det er alltid lurt å kartlegge behovene hos dem som faktisk skal bruke rommene.

Hvor er det lurt å sette stillerommet?

Størrelsen på omgivelsene definerer rammene for valget av stillerom. Hvis rombrukere har ulike behov, men det er plass for bare ett stillerom i lokalene, er det en god idé å velge et større stillerom som gir bedre fleksibilitet med hensyn til både størrelse og bruksformål.

Et formålstjenlig stillerom er enkelt tilgjengelig. Tenk gjerne litt nøyere hvordan rommet burde være slik at både ferdsel og tilgang til stillerommet blir smidige hos deg. For eksempel rom for telefonsamtaler bør stå så nært kontorplasser som mulig, slik at man rask kan gå over til rommet når telefonen ringer. Det er ikke alltid mulig å plassere rommet i nærheten – da bør du se til at ferdselsrutene er lette og uhindrede å bruke.

Det er lurt å plassere stillerommet i lokalet slik at man enkelt kan se gjennom glassveggene om rommet er ledig, uten å måtte ta en ekstra tur forbi.

Tips for sammenligning av stillerom

I tillegg til å kartlegge bruksbehov bør man legge merke til stillerommets egenskaper.

ARTIKLER

Module-rom i det praktfulle Aurum
Diabetesmottak for barn i Jorvi sykehus
Module-rom var med i den helhetlige fornyelsen av arbeidsmiljø hos A-lehdet Oy
Module lanserer stillerom som ødelegger koronavirus

Cookie settings

Essential cookies

These cookies are necessary for the technical operation of our website and cannot be switched off. Functional cookies are critical for such abilities as browsing and using the features of our website.

Analytics

These cookies only collect anonymous information about how our website is used. Analytics cookies help us to measure and analyse how our website is working. For example, we use these cookies to determine which website content is popular, and to ensure that visitors find content that is relevant to them. The information collected is statistical data and cannot be used to identify individuals. You may nevertheless opt out of these cookies at any time.

Targeting and advertising cookies

We may use these cookies for such purposes as enhancing the relevance and interest of the advertising that you view. Cookies may also help to make the content of our website more interesting to you. Information gathering is based on the unique identifiers of your browser or device. You may opt out of these cookies at any time.