MODULE-ROM I DET PRAKTFULLE AURUM

I universitetsbakken i Åbo finner man nybygget Aurum, en sambruksbygning på over 20 000 kvadratmeter som inneholder forsknings- og undervisningslokaler, laboratorier samt kontor- og møterom. Aurums hovedbrukere er det naturvitenskapelige og tekniske fakultetet i det svenskspråklige Åbo Akademi samt avdelingen for kjemi i det finskspråklige Åbo universitet. I tillegg brukes bygningen blant annet av Åbo universitets biodiversitetsenhet og bibliotek.

– En ny æra begynner, når fakultetets virksomhet flyttes fra tre ulike bygninger til under samme tak. De felles rom og det felles utstyr forsterker det aktive og viktige samarbeidet både eksternt med Åbo universitet og internt i fakultetet. Aurum er en moderne og fleksibel bygning som har fått tildelt et miljøsertifikat med karakteren «utmerket». Bygningen tilbyr vårt personale et kvalitetsarbeidsmiljø, og den støtter Åbo Akademis streben etter bærekraftighet. Det er flott å kunne ønske studentene velkommen i de nye lokalene når de så smått kan komme tilbake til kampus, fortalte Patrik Henelius, dekan ved det naturvitenskapelige og tekniske fakultet ved Åbo Akademi, i intervju til bladet Projektiuutiset.

De tidligere lokalene i Åbo Akademi var bygget på 1960- og 1980-tallet. Under årtienes gang har for eksempel laboratorieutstyr gjennomgått en formidabel utvikling og krympet i størrelse, noe som også påvirket rombehov.

– De gamle lokalene svarte ikke lenger til dagens behov, og vi hadde behov for nye, moderne rom. Å arbeide i de samme rommene som Åbo universitet gir oss muligheter for samarbeid, som vi også ellers driver, i enhetene som er aktive i andre bygninger enn Aurum, forteller Timo Bäckman, leder for Åbo Akademis fastighetstjenester.

Ved hjelp av sambruksrom siktet man både på å utvikle samarbeidet mellom aktørene samt på effektivitet i bruk av rom. I Aurum har man ikke behov for mange forskjellige laboratorier for forskningsformål, men i det samme rommet er det mulig å forske på ulike saker – sambruk. Også arbeidsmiljøene støtter fellesskapet.

– Tidligere arbeidet vårt personale i større eller mindre arbeidsrom. Sambruksmiljøene i Aurum bringer forskerne til samme rom, og også arbeidsplassene til fakultetsdekan og forvaltning er i det samme multifunksjonsrommet, forteller Bäckman.

Module-tilat tukevat Aurumin toimivaa monitilaympäristöä

MILJØ AV STOR KULTURHISTORISK VERDI

Aurum befinner seg i den middelalderske Åbo stads kulturmiljø samt i området for en nasjonal bypark. Bygningen ble tegnet av Aihio Arkkitehdit. Prosjektlederen arkitekt Piia Viitanen forteller at miljøet rundt spilte en betydelig rolle under fasadedesignet.

– Åbo universitets bygninger som Aarne Ervi hadde tegnet, har 20 x 20 mm store fasadeplater, alltid to oppå hverandre og fire sideveis. På Aurums fasade anvendte vi det samme materialet og den samme tonen som i de gamle bygninger, men med tre meter høye plater. På fasaden fokuserte man også sterkt på detaljer. Vi utviklet nye hjørnestykker for fasadeplatene, noe som gjenspeiler den samme nøyaktige detaljrikdommen som i Ervis bygninger.

Hovedinngangen mot Henriksgatan ble tegnet med pietet for å skape en tydelig, sterk og varm velkomst inn i bygningen.

– Laboratoriebygninger er ofte kalde, harde og tekniske. Vi ønsket å skape en varm og menneskevennlig bygning.

Hovedinngangen fører til en atriumhall der det via 4.–5. etasje finnes en brufobindelse til universitetskampus.

– De funksjonelle behovene i prosjektet var sambruk og interaktivitet, siden det å være sammen med andre, gjøre ting sammen og bruke rommene sammen skaper merverdi for virksomheten på kampus, og det oppstår samarbeid og synergi mellom rombrukere. Derfor ønsket man å lage hallen til felles værelse- og møtested.

Module-tilat tukevat Aurumin toimivaa monitilaympäristöä

INNOVATIVT LABORATORIEKONSEPT

Kjernen ved planlegging av Aurum besto av laboratorierom som det sammenlagt ble bygget cirka 8 500 m2 av. I tillegg skulle bygningen tilby kontor- og utvisningrom for brukere.

Arkitekt Piia Viitanen forteller hvordan samarbeidet med brukere førte til et nytt innovativt laboratoriekonsept som er basert på store sambrukslaboratorier. 

– Man har bygd laboratorier enkeltvis rundt en viss type laboratorievirksomhet, for eksempel våtlaboratorium eller laboratorium for annen type kjemi. Laboratoriene som krever spesielle forhold, er plassert på bygningens ene flanke. Hovedprinsippet er at laboratoriebrukerne i hver etasje har et multifunksjonsarbeidsmiljø til sin rådighet i den samme etasjen. I hver etasje finnes det en lounge med utsikt til Åbo domkirke og det inspirerende historiske miljøet.

Multifunksjonsmiljøet er tatt godt i mot i mot av brukerne som nyter sine nye lokaler. Den utmerkede utsikten støtter trivselen i arbeidet og gir føde til inspirasjonen.

– Tilbakemeldinger fra brukerne har vært positive, og det har vært fint å høre hvordan man har tatt i mot de nye rommene. Fornøyde brukere er den beste premien for planleggingsarbeidet, konstaterer Viitanen.

Module-tilat tukevat Aurumin toimivaa monitilaympäristöä

MODULE-ROM STØTTER ET VELFUNGERENDE MULTIFUNKSJONSMILJØ

Kontorlokalene i Aurum er multifunksjonsmiljøer uten navngitte kontorplasser. Kontorbrukere kan velge sitt arbeidsmiljø etter arbeidsoppgavenes art, for eksempel en arbeidsplass i åpent rom, et gruppearbeids- eller samtalerom eller et stille arbeidsrom.

De mindre stillerom i multifunksjonsmiljøet gir rammer for så vel krevende individuelt arbeid som forlanger konsentrasjon som raske fysiske møter eller fjernmøter. Aurums stillerom består av i alt 17 Module Duo, to Module Solo og ett Module Team.

Arbeidsmiljøer i Aurum er tegnet av interiørarkitekt Marjo Kreku og arkitekt Anna Luotolampi. Med i arbeidsgruppa var også Teija Mätäsniemi, Virve Mylläri, Anni Lehtinen, og Aapo Huotarinen fra Aihio Arkkitehdit.

– I multifunksjonsmiljøer har man behov for mindre stillerom som man raskt kan trekke seg til fra et større rom. Stillerom befinner seg rett i nærheten av arbeidsplassene så at de er kjappe å komme til sånn at hverdagen kan gå sin gang smidigst mulig, forteller Anna Luotolampi.

I valg av stillerom ble Module Duo vektet på grunn av rommets mangsidighet. Rommet egner seg som et arbeidsrom for 1–2 personer i oppgaver som krever et stille, lydisolert arbeidsmiljø. Stillerom som er møblert med bord og stoler tilbyr rolige omgivelser for å ta seg av arbeidsoppgaver, raske palavere og fjernmøter.

Module-tilat tukevat Aurumin toimivaa monitilaympäristöä

MODULE-ROM PASSER GODT SAMMEN MED AURUM-LOOKEN

Valget falt på Module-rom ikke bare på grunn av overbevisende tekniske detaljer, men også på grunn av rommenes utseende og materialbruk.

– Rommene ser smarte ut, og fargealternativene er behagelige og avslappende. Det var en tiltrekkende tone som passet sammen med auraen i bygningen, forteller Luotolampi og Viitanen og viser til Modules formspråk, trespiler i Aurum-hallen samt CWP-finér som brukes på kontorvegger og dører.

– Vi tenker at bygningen helt ned til møbler er et komplett kunstverk. Det er bevist at tremateriale øker konsentrasjonsevne og velvære samt minsker stress. Også ellers har materialene hatt stor betydning for oss. Man har ikke brukt så mye farger i rommene, men tonene kommer fra ekte materialer, forteller Viitanen.

Under planlegging av Aurum ble det rettet spesiell oppmerksomhet mot akustikk.

– Selvfølgelig er også lydmiljøet en del av velværen, og det var et sentral element i planleggingen. Et rom kan se vakkert ut, men hvis lydmiljøt er kakofonisk, oppfatter man ikke rommet som et behagelig sted. Module-rommene inkluderte akustiske løsninger som støttet dette målet, forteller Luotolampi og Viitanen.

Module-tilat tukevat Aurumin toimivaa monitilaympäristöä

VELLYKKET HELHET OG IBRUKTAKING

Timo Bäckman, leder for Åbo Akademis fastighetstjenester, forteller at flyttingen inn i Aurum gikk smidig og rommene generelt og Module-rommene spesielt ble like smidig tatt i bruk. Overgangen fra egne arbeidsrom til et multifunksjonsmiljø er også blitt tatt godt i mot.

– Det er ikke kommet noe kritikk, som kanskje er påvirket av at vi allerede tidlig i byggefasen åpent informerte om hva slags lokaler som kom til å komme og hvordan man skulle gå frem med de nye rommene. Som for eksempel at i et åpent rom er det ikke mening å snakke høyrøstet, men at det finnes stillerom der man kan ta telefonsamtaler eller prate med andre.

Module-rommenes leveringsprosess gikk også knirkefritt. Det var en utfordring på veien, men den ble raskt løst ved hjelp av godt samarbeid. Det var planlagt å sette opp Module Duo-rom i 6- etasje i Aurum, og det ble byttet et lavere gulvelement i rommene slik at de fikk plass under det nedsenkede innertaket og sprinkleranlegget.

– Det ble en god løsning som kom raskt på plass. Vi ønsket å få tilleggsbelysning til noen av rommene, og det ble også gjort i kort tid. Prosessen var smidig, og utfordringene ble raskt overvunnet. Leveransene kom til avtalte tider. Vi laget en tidsplan, og ting ble gjort etter den. Det har gått bra å flytte over til nye rom, og innflyttingen ble raskere ferdig enn hva vi hadde regnet med. Man kan sjeldent si at ting har gått så bra, takker Bäckman.

Module skaper forutsetninger for et vellykket arbeid

Module Solo, Duo og Team er rom i forskjellige størrelser. Ved hjelp av modulene kan man utstyre åpne landskap med et nødvendig antall isolerte stillerom hvor ansatte kan arbeide i fred.

Alle Module-rom har fremragende lydisolasjon og akustikk, effektiv ventilasjon og indirekte belysning uten refleksblending.

ARTIKLER

Module-rom i det praktfulle Aurum
Diabetesmottak for barn i Jorvi sykehus
Module-rom var med i den helhetlige fornyelsen av arbeidsmiljø hos A-lehdet Oy
Module lanserer stillerom som ødelegger koronavirus

Cookie settings

Essential cookies

These cookies are necessary for the technical operation of our website and cannot be switched off. Functional cookies are critical for such abilities as browsing and using the features of our website.

Analytics

These cookies only collect anonymous information about how our website is used. Analytics cookies help us to measure and analyse how our website is working. For example, we use these cookies to determine which website content is popular, and to ensure that visitors find content that is relevant to them. The information collected is statistical data and cannot be used to identify individuals. You may nevertheless opt out of these cookies at any time.

Targeting and advertising cookies

We may use these cookies for such purposes as enhancing the relevance and interest of the advertising that you view. Cookies may also help to make the content of our website more interesting to you. Information gathering is based on the unique identifiers of your browser or device. You may opt out of these cookies at any time.