MODULE HYGIENEKOLLEKSJONS hDUO-STILLEROM I JORVI SYKEHUS

Jorvi sykehus er et universitetssykehus i Esbo, Finland. Da diabetesmottaket for barn hadde behov for flere rom, ble svaret en rom-i-rommet-løsning. I korridoren ble det montert et lydisolert Module hDuo-stillerom, som sykepleierne kan bruke for eksempel for pasientintervjuer, notere ned informasjoner samt å delta på fjernmøter og -skoleringer.

– I rommet skrives det ned notater, sykepleieren med sin laptop er altså alene i rommet eller tar i mot pasienten og skriver samtidig ned pasientopplysninger, forteller avdelingssykepleier Johanna Räsänen fra Jorvi sykehus. Etter en startkartlegging i stillerommet blir de egentlige undersøkelsene utført i mottaksrommene.

Stillerommet er en rask måte å svare på mangelen på rom på uten krevende oppussing. En slik omfattende oppussing for å endre på romfordeling ville heller ikke vært en optimal løsning. Hadde man delt mottaksrommene i mindre rom, ville de blitt for små med hensyn til deres bruksformål.

MER PLASS FOR ARBEID, ØKT FLEKSIBLITET TIL Å VELGE SITT ARBEIDSSTED

Stillerommet har oppfylt de krav som man har satt, og rommet har lettetpå plassmangelen på ønsket måte.

– Rommet har gitt økt fleksibilitet til å velge sitt arbeidsted og utføre det daglige arbeidet. Problemet i utgangspunkt var at det ikke var tilstrekkelig med arbeidsplasser ut fra våre sykepleieres behov, og nå har vi til tider det, forteller Johanna Räsänen.

Module hDuo oppfattes som et godt likt arbeidsrom der det er behagelig å være i og konsentrere seg om å få arbeidsoppgavene gjort. Brukerne har vært spesielt fornøyde med lydisoleringen og den justerbare belysningen.

DET AUTOMATISKE UVC-DESINFISERINGSSYSTEMET ER EN PRAKTISK EGENSKAP I ET SYKEHUSMILJØ

Module hDuo egner seg utmerket til et sykehusmiljø. Rommet et utstyrt med automatisk UVC-desinfiseringssystem som destruerer eventuelle virus og bakterier både i luften og på overflatene med 99,9 % sikkerhet.

– Spesielt under koronatiden er det godt å vite at rommet er desinfisert og at det er trygt å dra dit, forteller Jari Lahtinen, byggearbeidsovervåker hos HUS Kiinteistöt Oy.

Desinfiseringen starter automatisk fem minutter etter at man har forlatt rommet og døren har vært stengt i fem minutter. Desinfiseringsgangen tar fem minutter, så hele desinfiseringssyklusen varer ti minutter.

Ovenfor døren til Module hDuo er det et merkelys som viser desinfiseringsstatus. Når lyset er grønt, er rommet desinfisert og klart til bruk. Gult lys forteller at desinfiseringen holder på å starte, og rødt lys forteller at desinfiseringen er i gang. Hvis døren åpnes midt i desinfiseringsprosessen, slår desinfiseringssystemet seg av automatisk.

Module Hygienekolleksjon – et desinfisert arbeidsrom for hver bruker, ved hvert brukstilfelle

Module Hygienekolleksjonens rom er utrustet med et automatisk UVC-desinfiseringssystem som i løpet av fem minutter fjerner 99,9 % av eventuelle virus og bakterier i rommet. De selvdesinfiserende rommene tilbyr trygge rammer for effektivt arbeid og konsentrasjon for hver bruker, ved hvert brukstilfelle.

ARTIKLER

Module-rom i det praktfulle Aurum
Diabetesmottak for barn i Jorvi sykehus
Module-rom var med i den helhetlige fornyelsen av arbeidsmiljø hos A-lehdet Oy
Module lanserer stillerom som ødelegger koronavirus

Cookie settings

Essential cookies

These cookies are necessary for the technical operation of our website and cannot be switched off. Functional cookies are critical for such abilities as browsing and using the features of our website.

Analytics

These cookies only collect anonymous information about how our website is used. Analytics cookies help us to measure and analyse how our website is working. For example, we use these cookies to determine which website content is popular, and to ensure that visitors find content that is relevant to them. The information collected is statistical data and cannot be used to identify individuals. You may nevertheless opt out of these cookies at any time.

Targeting and advertising cookies

We may use these cookies for such purposes as enhancing the relevance and interest of the advertising that you view. Cookies may also help to make the content of our website more interesting to you. Information gathering is based on the unique identifiers of your browser or device. You may opt out of these cookies at any time.