MODULE-ROM VAR MED I DEN HELHETLIGE FORNYELSEN AV ARBEIDSMILJØ HOS A-LEHDET OY

Det finske mediehuset A-lehdet Oy i Helsingfors fikk nytt hovedkontor i 2003. Arbeidsrommene i kontoret bestod i hovedsak av åpne kontorlandskap der hver arbeider hadde sin egen personlig kontorplass.

I 2019 innledet A-lehdet prosjektet «Moderni tila» for å skape nye, moderne arbeidsrom. Dette prosjektet var en fortsettelse av selskapets tidligere prosjekt der målet var å oppgradere medarbeidernes arbeidsverktøy.

– Under «Moderni tila»-prosjektet ble det klart at våre arbeidsrom ikke lenger støttet dagens måter å utføre arbeidet på, forteller Markus Harjula, produksjonsleder hos A-lehdet.

Ved siden av å oppgradere arbeidsrom ble det også bygd tilleggslokaler i A-lehdets hovedkontor. I en stor del av bygningen hadde man slått sammen flere etasjer for å gi en følelse av lys og luft. Noe av dette ble omgjort til kontorer ved å bygge flere gulvflater mellom etasjene, noe som økte etasjearealet.

PERSONALET STERKT MED I Å UTVIKLE ARBEIDSMILJØET

Formålet som A-lehdet hadde med sitt prosjekt var å skape et arbeidsmiljø som støttet brukernes behov. Derfor var det fra starten av klar at personalet skulle bli sterkt engasjert i prosjektplanleggingen allerede fra startfasen av.

Prosjektet som ble utført i samarbeid med desinbyrået Kakadu begynte med å kartlegge hva slags arbeidsrom som best støtter de ulike måter å arbeide på og de varierende rombehov, altså hva som utgjør et inspirerende og hensiktsmessig arbeidsmiljø. Prosjektet ble innledet med å intervjue ledelsen og utføre en spørreundersøkelse blant personalet.

– Resultatene ble nøyaktig analysert, og etterpå ble det utført temaintervjuer for å forstå årsak-virkningkjeder bak elementer som dukket opp i spørreundersøkelsen. Etter dette ble det dannet arbeidsgrupper med medarbeidere fra ulike seksjoner som møttes i ulike workshop. Arbeidsgruppene skulle kommentere de foreløpige arbeidsromskisser som designbyrået hadde laget, forteller Harjula om moderniseringsprosjektet.

I en del av workshopene satte man seg nærmere inn i et spesifikt område, for eksempel pauserom, garderode, prosjektarbeidsrom, og slik kunne personalet påvirke underveis i prosjektet. Etter workshopene begynte man å designe funksjonaliteten. Da grunnrissene, planene og romprogrammer var klare, var det på tide at at lederne for hver seksjon gikk gjennom sine rom.

Module-tilat mukana A-lehtien työympäristöuudistuksessa

FRA ÅPENT KONTORLANDSKAP TIL MULTIFUNKSJONSKONTOR – MODULE-TILBAKETREKNINGSROM GIR FLEKSIBILITET FOR ARBEID

Resultatet av avklaringer og felles planlegging ble til en romplan for multifunksjonskontor der de ansatte ikke har navngitte kontorplasser. Arbeidsomgivelsene inneholder derimot karakteristisk åpent kontorlandskap for å arbeide i, prosjektarbeidsrom, møterom og et stille område for oppgaver som krever konsentrasjon. I tillegg er personalkantinen tilgjengelig for arbeid i andre tider enn under lunsjpausene. På sommeren kan medarbeiderne også anvende møblerte uterom.

Av disse ulike områdene kan de ansatte velge det rommet som passer best til å utføre hver arbeidsoppgave.

Områdene som er utformet for ulike oppgaver er også møblert med stillerom som medarbeiderne kan gå til for eksempel for å ta en telefonsamtale eller ha et møte. Hovedkontoret for A-lehdet har totalt 29 stillerom: 15 Module Solo-telefonbåser, seks Module Team-rom og åtte Module Team XL-rom.

– Da man begynte å gjennomføre prosjektet, anbefalte designbyrået Kakadu å anvende flyttbare møterom. Også vårt personale kom med et ønske om funksjonelle telefonbokser og at det er rikelig med stillerom tilgjengelig. Kakadu utførte er føravklaring om ulike alternativ. Lokalt opphav var et viktig element for oss, så vi bestemte at alle møbler for romprosjektet skulle så langt som mulig skaffes fra finske eller nordiske leverandører, forteller Harjula.

MODULE-ROMMENES FORMSPRÅK PASSER SAMMEN MED A-LEHDETS HOVEDKONTOR

Module-tilat mukana A-lehtien työympäristöuudistuksessa

Da det under våren 2020 ble aktuelt å velge stillerom, besøkte Harjula fabrikken i Nummela for å bli kjent med Module-rom, og han ble overbevist av det han så.

– Utformingen av Module-rom støtter formspråket i våre lokaliteter, og for eksempel skjulte hengsler og stødige dører ga inntrykk av produktets gode kvalitet.

Module-rom har skråe vegger som skaper et tydelig identitet for rommene. I tillegg til et stilig utseende er de skråe veggene også av en funksjonell betydning. De påvirker hvordan lydene beveger seg inne i rommet og skaper et akustisk sett meget behagelig arbeidsmiljø. I utforming av rom har man festet spesiell oppmerksomhet på detaljer. Resultatet er et meget renlinjet og prektig stillerom.

Hos A-lehdet er Module Team- og Team XL-rom møblert som møterom. Med møbelvalg har man skapt ulike atmosfærer i rommene – det fins såvel formelle samtalerom som mer avslappede samtalerom.

– I noen av rommene fins det barkrakker, i andre fins det arbeidspult. Personalet ønsket også mer avslappede rom, så en del av rommene er møblert med lenestoler og sofabord, beskriver Harjula.

DET NYE ARBEIDSMILJØET BLIR FORHÅPENTLIGVIS TATT I BRUK HØSTEN 2021

Oppussing av A-lehdets hovedkontor samt bygging av nye lokaler ble ferdigstilt på våren 2021. På grunn av den globale koronapandemien må rommene likevel vente på brukere i hvert fall til høsten.

Pandemien har gjort at mange medarbeidere i forskjellige bedrifter har tilegnet seg nye måter å arbeide på. Det er sannsynlig at i tiden for den nye normalen blir det arbeidet mer på distanse enn i tiden før pandemien. Til tross for endringen kommer arbeidsomgivelsene til å ha mye å si også i fremtiden.

– Distansarbeidet er kommet for å bli, og det kommer til å øke sammenlignet med situasjonen før koronaen. Men man kan tydelig se at mennesker ønsker å ha kontakt og møte sine kollegaer og arbeidskompiser. Allerede før koronaen hadde vi en idé om å ha en spørreundersøkelse for våre ansatte etter at arbeidsrommene hadde vært i bruk et par måneder, samle tilbakemeldinger om endringer og utføre korrigerende tiltak basert på dem. Arbeidslokalitetene blir aldri ferdige, men er i en kontinuerlig utviklingsprosess. Det kan komme flere medarbeidere, og både situasjoner og behov kan endres. En organisasjon bør ha evnen til å faktisk endre på arbeidsrom og arbeidslokalitetene slik at det blir ekte verdiøkning, økt trivsel i arbeid og dermed bedre arbeidsinspirasjon.

Module skaper rammer for suksess i arbeidet – privatsfære og arbeidsro for å arbeide effektivt

Module-stillerom svarer til utfordringer i det moderne arbeidslivet. Module tilbyr et behagelig og rolig miljø for effektivt arbeid. For å forsikre en utmerket brukeropplevelse har man ved romdesign lagt spesiell vekt i lydisolering, akustikk, ventilasjon og belysning.

ARTIKLER

Module-rom i det praktfulle Aurum
Diabetesmottak for barn i Jorvi sykehus
Module-rom var med i den helhetlige fornyelsen av arbeidsmiljø hos A-lehdet Oy
Module lanserer stillerom som ødelegger koronavirus

Cookie settings

Essential cookies

These cookies are necessary for the technical operation of our website and cannot be switched off. Functional cookies are critical for such abilities as browsing and using the features of our website.

Analytics

These cookies only collect anonymous information about how our website is used. Analytics cookies help us to measure and analyse how our website is working. For example, we use these cookies to determine which website content is popular, and to ensure that visitors find content that is relevant to them. The information collected is statistical data and cannot be used to identify individuals. You may nevertheless opt out of these cookies at any time.

Targeting and advertising cookies

We may use these cookies for such purposes as enhancing the relevance and interest of the advertising that you view. Cookies may also help to make the content of our website more interesting to you. Information gathering is based on the unique identifiers of your browser or device. You may opt out of these cookies at any time.