Kveler det åpne kontorlandskapet din kreativitet? Les tipsene om hvordan arbeidsmiljøet kan utvikles!

Forholdene i arbeidsmiljøet påvirker uunngåelig både det hvordan medarbeidere oppfatter arbeidshverdagen og hvor effektivt arbeidet er. Hvis arbeidslokalene ikke tilsvarer kravene som arbeidet stiller, må personalet kjempe for å beholde motivasjonen og kreativiteten sin.

Arbeidsforholdene på et kontor er mye mer enn bare innrednings- og møbelløsninger. Fargevalg på vegger, ergonomisk utstyr og luftkvalitet er alle viktige faktorer, men minst like viktig er lagånden i arbeidsfellesskapet.

Hvis det generelle samholdet er bra, holder motivasjonen seg bedre selv om man arbeider i grå omgivelser under et blekt lysrør. Hvis samholdet derimot er dårlig, kan verken pigg veggfarge, tittelløst konferanserom eller flott biljardbord redde det.

Å skape og opprettholde en god lagånd begynner hos hver eneste medarbeider – i hvordan vi agerer og tar hensyn til hverandre.

En god liten ting som forsterker samholdet, men som man lett glemmer, er å gi ros til hverandre. Hvem er det som ikke av og til vil høre takk og slå high five for et godt utført arbeid? Hvorfor skulle man da spare på gode tilbakemeldinger? Til og med den minste ros kan bety utrolig mye og skape positive ringvirkninger som leder mot nye, enda større suksesser!

Ledelse er også av sentral betydning. Realistiske og tydelige mål både på kort og lang sikt samt hele organisasjonens utholdenhet i å oppnå dem hjelper til å opprettholde motivasjon. Å kommunisere åpent er også vesentlig – følelsen av usikkerhet eller rykter som florerer på kontoret skaper en annerledes atmosfære enn åpen, ærlig og tydelig intern kommunikasjon.

5 tips for å utvikle arbeidsmiljøet

Arbeidslokaler er et miljø som skal skape rammer for at en sammensveiset organisasjon som fungerer transparent og lykkes. Nå og da bør disse rammene gjennomgås og eventuelt utvikles.

Derfor har vi listet opp fem tips for å utvikle arbeidsmiljøet. Kanskje finner du her noen steg som kan hjelpe deg å løfte dine arbeidslokaler til neste nivå i funksjonaliteten?

1. Ta felles kjøreregler frem

  • avtal med hele personalet hvordan man opptrer på kontoret
  • hold reglene fremme og oppdaterte – gi veiledning og råd, påminn om dem
  • planlegg de nye ferdselsrutene slik at de skaper minst mulig støy

2. Tilby personalet tilstrekkelig med mangsidige lydisolerte rom

3. Skap soner med ulike atmosfærer i arbeidsrommet

  • dra nytte av profesjonell designhjelp
  • eksempler på soner: trendy kafé, uformelt grønnrom, workshop-område
  • legg spesielt merke til grønnplanter, belysning, lydhåndtering og luftkvalitet

4. Sats på justerbare møbler

  • det er viktig å finne en ergonomisk stilling
  • stillingen bør ukomplisert kunne justeres

5. Legg inn fleksibilitet i arbeidsmuligheter 

  • tilby både arbeidsrom som fyller krav for ulike arbeidsbeskrivelser samt verktøy for distansearbeid
  • ikke tving medarbeiderne å komme til et støyende rom hvis arbeidsoppgavene deres krever dyp konsentrasjon


Ta en spesialist til hjelp i å designe stillerom

Vet du hva slags stillerom som ville forbedre arbeidsroen i dine arbeidslokaler? Vår Module-spesialister hjelper deg i designarbeidet!

ARTIKLER

Module-rom i det praktfulle Aurum
Diabetesmottak for barn i Jorvi sykehus
Module-rom var med i den helhetlige fornyelsen av arbeidsmiljø hos A-lehdet Oy
Module lanserer stillerom som ødelegger koronavirus

Cookie settings

Essential cookies

These cookies are necessary for the technical operation of our website and cannot be switched off. Functional cookies are critical for such abilities as browsing and using the features of our website.

Analytics

These cookies only collect anonymous information about how our website is used. Analytics cookies help us to measure and analyse how our website is working. For example, we use these cookies to determine which website content is popular, and to ensure that visitors find content that is relevant to them. The information collected is statistical data and cannot be used to identify individuals. You may nevertheless opt out of these cookies at any time.

Targeting and advertising cookies

We may use these cookies for such purposes as enhancing the relevance and interest of the advertising that you view. Cookies may also help to make the content of our website more interesting to you. Information gathering is based on the unique identifiers of your browser or device. You may opt out of these cookies at any time.