Arbeidsmiljøet påvirker ditt helhetlige velbefinnende

Hvis man kjenner seg spesielt trøtt etter arbeidsdagen og det føles som at til tross for harde anstrengelser ble ingenting gjort, så bør man ikke klandre seg selv for mye. Overraskende ofte er dette grunnet i arbeidsmiljøet.

Mange som arbeider i et åpent kontorlandskap mister den røde tråden flere ganger om dagen. Konsentrasjonen kan svekkes for eksempel når noen passerer, snakker i telefon eller pakker sine saker. Når tankene avbrytes hele tiden mister man konsentrasjonen og havner i en slags «bekjempe eller flykte»-tilstand der vi gjør lynraske bestemmelser og bare forsøker å overleve. Dette kan igjen føre til feil i arbeidet.

Flere undersøkelser har vist at støyende og bråkete åpne rom er en betydelig grunn til nedgang i arbeidseffektivitet. Konstante inntrykk setter ned produktiviteten og øker stressnivået. I tillegg har man funnet ut at bakgrunnsstøy og konstante inntrykk er direkte koblet til nedgang i prestasjonsevne og økte stressnivåer. Dermed kan arbeid i et dårlig utført åpent kontorlandskap til og med være en helserisiko.

For å utføre konsentrasjonskrevende oppgaver behøver man også i åpne kontorlandskap rom der ingen kommer og avbryter arbeidet. Medarbeidere, altså mennesker, krever rom der de kan konsentrere seg og være på sitt beste i å gjøre viktige jobber.

De rette rommene støtter effektivt arbeid

Selskapet Firstbeat, som utfører dekkende pulsanalyser, utførte en studie i hvordan arbeidsmiljøet påvirker det helhetlige velbefinnende. Studiet sammenlignet pilotgruppens stress- og restitusjonsnivåer under normale arbeidsforhold og med måter og verktøy som øker velbefinnendet i arbeidet. Testen ønsket å avklare hvordan et mangfoldig arbeidsmiljø påvirker arbeidstakerens helhetlige velbefinnende.

Testdeltakere fortalte at de hadde opplevd mindre stress og sovet bedre etter å ha jobbet i rom som vektlegger velbefinnende i arbeid.

Ifølge Firstbeat-studien viser velbefinnendeanalysens resultater tydelig hvilke ulemper støy i åpne kontorlandskap skaper. Analysen viste tydelig hvordan for eksempel en bedriftsleder hadde de mest stressfrie arbeidstimene tidlig på kvelden da vedkommende hadde blitt igjen alene på et stille kontor. Stille arbeidsrom, som for eksempel telefonbåser og samtalerom tilbyr ro som gir arbeidstakeren både viktige pauser under dagen og produktive stunder for intensivt arbeid.

Å investere i arbeidsrom lønner seg

Forbedring av funksjonalitet og akustikk i kontor- og arbeidsrom anses ofte å være en dyr investering, men allerede små endringer kan ha store virkninger. Hvis for eksempel arbeidseffektiviteten har gått ned med 10 % på grunn av støyende arbeidsmiljø, kan investeringen med å rette situasjonen hurtig betale seg tilbake.

Støy er en betydelig belastningsfaktor som kan lede til sykefravær eller til og med at arbeidstakeren skifter arbeidsplass. For bedrifter betyr dette ofte kostnader og tap av kompetanse, men disse kan unngås ved å satse på arbeidsmiljøet.

Vil du forbedre ditt eget arbeidsmiljø?

Module skaper rammer for at ditt arbeidsfellesskap blir vellykket. Last ned presentasjonen som

– lar deg bestemme utfordringene i ditt arbeidsmiljø
– gir deg tips om rom for å løse utfordringer
– øker din bevissthet om mulighetene som Module-rommene tilbyr for ditt arbeidsfellesskap

ARTIKLER

Module-rom i det praktfulle Aurum
Diabetesmottak for barn i Jorvi sykehus
Module-rom var med i den helhetlige fornyelsen av arbeidsmiljø hos A-lehdet Oy
Module lanserer stillerom som ødelegger koronavirus

Cookie settings

Essential cookies

These cookies are necessary for the technical operation of our website and cannot be switched off. Functional cookies are critical for such abilities as browsing and using the features of our website.

Analytics

These cookies only collect anonymous information about how our website is used. Analytics cookies help us to measure and analyse how our website is working. For example, we use these cookies to determine which website content is popular, and to ensure that visitors find content that is relevant to them. The information collected is statistical data and cannot be used to identify individuals. You may nevertheless opt out of these cookies at any time.

Targeting and advertising cookies

We may use these cookies for such purposes as enhancing the relevance and interest of the advertising that you view. Cookies may also help to make the content of our website more interesting to you. Information gathering is based on the unique identifiers of your browser or device. You may opt out of these cookies at any time.